diş protezi | Özlem Ersöz

diş protezi

diş protezi

Sağlıklı ve güzel bir gülüşün en önemli tamamlayıcısı ağız ve dişlerdir. Hasarlı ve eksik dişler kişilerin ısırma ve çiğneme kabiliyetini önemli ölçüde azaltır ve çeşitli ağız boşluğu sorunlarına yol açar. Ayrıca, yüzün merkezi bileşimi bozulur, bu da kişinin sosyal yaşamında diğer insanlarla olan etkileşimlerinin bozulmasına ve beraberinde psikolojik problemlere yol açar. Diğer yandan, eksik dişler, sayı ve konumlarına göre konuşma bozukluklarına da neden olabilmektedir.

 

Diş Protezi Nedir?
Diş protezleri hasarlı dişlerin rekonstrüksiyonu veya eksik dişlerin yerinin doldurulması ile kusurların giderilmesini amaçlayan yapay dişlerdir. Dokuların sağlık, estetik ve rahatlığı baz alınarak uygulanan diş protezleri her hastanın durumu, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kişiye özel uygulamalarla gerçekleştirilir. Bunun sonucunda hastanın kaybolan çiğneme fonksiyonu iyileştirilirken, ısırma ve çiğneme hareketlerinde rahatlık sağlanır. Ek olarak, bozulan ağız yapısı ve yüzün genel görünümü düzeltilir. Bu doğrultuda, diş protez tedavileri dişlerin işlevini ve estetik görünümünü iyileştiren ve yaşam kalitesini artıran sağlık odaklı estetik diş uygulamalarıdır..

Dokuların sağlık, estetik ve rahatlığı baz alınarak uygulanan diş protezleri her hastanın durumu, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kişiye özel uygulamalarla gerçekleştirilir.  Diş protez tedavileri dişlerin işlevini ve estetik görünümünü iyileştiren ve yaşam kalitesini artıran sağlık odaklı estetik diş uygulamalarıdır.

Diş Protezi Çeşitleri
Eksik dişlerin yerini alan ya da diş kusurlarını düzeltmeyi amaçlayan yapay dişler olarak tanımlanan diş protezleri, kişilerin ağız ve diş yapısı, diş kökü, eksik diş sayısı ve konumu ya da dişteki harabiyet derecesine göre farklı şekillerde uygulanır.

Bu aşamada diş protezleri; hastaların ihtiyaçları, estetik kaygıları ve sosyo-ekonomik durumlarına göre dişe en uygun çözümü sunacak şekilde çeşitlilik gösterir. Bu açıdan diş protezleri 4 gruba ayrılır. Bunlar:

Sabit protezler
Hareketli protezler
İmplant üstü protezler
Çene-yüz protezleri.

Sabit Protezler
Kişilerin doğal dişleriyle desteklenen ya da doğrudan doğal dişler üzerinde işlem yapılarak uygulanan sabit protezler, kişilerin diş eksikliklerini ve buna bağlı estetik kusurları düzeltmeye odaklı diş hekimliği uygulamalarıdır. Diş protezleri arasında doğal diş formuna en yakın protez türü olan sabit protezler, ağız içerisinde hareket etmeme özellikleri ile daimi dişleri taklit eden bir yapıya sahiptir.

Sabit protezler doğal dişin kendisi ya da desteğine ihtiyaç duyan bir uygulama olup, bu anlamda tüm dişsizlik türleri için uygun değildir. Sabit protezlerin uygulanabilmesi için diş eksikliği olan bölgenin iki tarafında en az iki tutucu sağlam ve uzun köklü dişin olması gerekir. Bu doğrultuda, sabit protezlerin tercih edildiği hastalar genel olarak tek diş eksiği ya da tek diş deformasyonu olan ya da iki bölümünde diş desteğine sahip birden fazla diş boşluğuna sahip hasta gruplarıdır.

Sabit protezler kendi içerisinde temel olarak kuron ve köprü uygulamaları ile çeşitlenir. Ayrıca bu uygulamaları güçlendirmek için inley ve onley dolgular da kullanılır.

Kuron
Kuron, dolgu uygulamasının yetersiz kaldığı hasarlı dişlerde uygulanan sabit protez çeşididir. Bu uygulamada, diş belirli kısımlarda küçültülerek en uygun malzeme ile kaplanır ve bu sayede daha estetik ve doğal bir görünüme ve daha sağlam bir yapıya kavuşur. Özel bir yapıştırıcı ile uygulanan bu kaplama hasta tarafından çıkartılamaz. Kron kaplama tedavisi;

Diş desteğinin yetersiz olması,
Diş yapısının zayıf olduğu durumlarda dişin kırılmasını önlemek,
Büyük dolguların restorasyonu,
Diş implantlarında kırıkları, şekil ve renk bozukluklarını düzeltmek için yapılan estetik amaçlı işlemlerde tercih edilir.
Köprü

Köprüler bir ya da birden fazla diş eksikliği olan hastalarda yan bölümlerdeki dişlerden destek alınarak uygulana sabit protezlerdir. Bu işlemde, diş boşluklarını doldurmak için komşu dişler küçültülür. Alınan ölçüler sonrası yapılan köprü protez özel bir yapıştırıcı ile dişe uygulanarak eksik diş ya da diş boşlukları doldurulmuş olur. Köprü protezlerde genel olarak porselen kullanılırken, alt yapı malzemesi olarak da yine dayanıklı tam porselen ya da zirkonyum tercih edilir..

Hareketli Protezler
Hareketli protezler, kişide eksik diş sayısının telafi edilemeyecek kadar çok olduğu ve destek dişlerin bulunmadığı ya da tüm dişlerin eksik olduğu hastaların tedavisinde kullanılır. Bu protezler ağızda var olan dişlerin yanı sıra, diş dokularından destek alan yapılardır. Bu doğrultuda, dişte meydana gelen ısırma ve çiğneme hareketleri sonucunda protez belli ölçüde diş dokularına gömülerek hareket eder.

Hareketli protezler, hasta tarafından takılıp çıkarılabilen yapıya sahip olup, eksik diş durumundaki hastaların kaybettikleri ağız sağlığı ve çiğneme fonksiyonlarına tekrar kavuşmalarını sağlar. Kişiye özel materyaller ile hazırlanan ve doğal bir dil görünümü sunan bu protezler, estetik açıdan da hastaların ihtiyaçlarına cevap verir.

Hareketli protezler;
Kısmi diş eksiliği olan hastalarda,
Tüm dişlerini kaybeden hastalarda,
Dişleri aralıklı olan ve diziliş problemi yaşayanlarda
Yaş ve diğer faktörlere bağlı olarak dişleri fiziksel ve kimyasal aşınmaya uğrayan kişilerde,
Çoklu diş restorasyonu ve gülüş tasarım işlemlerinde tercih edilmektedir.

Hareketli protezler ağızdaki diş eksiklerine göre kısmi hareketli protez ve tam hareketli protez olarak ikiye ayrılır..

 

Kısmı Hareketli Protez
Genel olarak kısmı diş eksikliklerine aşırı doku kaybı ve destek dişlerin olmaması ile köprünün uygulamadığı hastalarda kısmi hareketli protez tedavisi tercih edilir. Eksik diş boşluklarını doldurmak amacıyla uygulanan kısmı hareketli protezler, doğal dişler ve diş dokularından destek alınarak gerçekleştirilir. Bu protezler kroşe adı verilen metal teller ya da özel tutucu destekler yardımıyla doğal dişlere tutunarak eksik dişlerin oluşturduğu diş boşluklarını doldururlar. Burada eksik dişlerin yerine yapay işler kullanılarak diş görünümünde bütünlük sağlanmış olur. Kısmi hareketli protezler, kolaylıkla takılıp çıkarılabilme konforu sunar.

Kısmi protezler eksik dişlerin yerini doldurarak doğal dişlerde kaymayı önler. Aynı zamanda bu protezler besinleri ısırma ve çiğneme fonksiyonlarının düzelmesine yardımcı olur. Diğer yandan diş eksiklikleri ile ortaya çıkan konuşma bozuklukları da protezler ile giderilir. Ek olarak eksik dişlere bağlı yüz estetiğindeki bozulmalar, kısmi protezler sayesinde ortadan kalkar ve kişilerin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yaşam kaliteleri artar..

Tam Hareketli Protez
Tam protezler, ağzında hiç dişi olmayan hastalar için uygulanan protez türü olup, alt ve üst kemik dokusu ve damak desteği kullanılarak hazırlanan protezlerdir. Genellikle yaşa bağlı fiziksel ve kimyasal aşınma ile gerçekleşen diş kayıplarına tedavi olarak uygulanan hareketli tam protezler hasta tarafından kolaylıkla çıkarılıp takılabilir özelliktedir. Tamamen kişiye özel malzeme ve şekillerde üretilen bu protezler, konuşma ve çiğneme fonksiyonları açısından tam konfor sunar. Hareketli tam protezlerin kullanım süresi ve performansı damak kemik yoğunluğu, şekli ve damak üstü mukoza kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

İmplant için hazırlanan diş bu metal kök üzerine yerleştirilir. İmplant protezler estetik açıdan gözle görülür sonuçlar sunarken, bu işlemde hastanın çene kemiğinin belirlenen sağlık ölçütlerini karşılaması gerekir.

Implant Üstü Protez
İmplant, diş kökünde canlı doku içerisine yerleştirilen ve doğal kök görevi görerek dişe işlevsellik kazandıran bir maddedir. Bu doğrultuda, özellikle diş dokusunun ya da diş kökünün yetersiz olduğu durumlarda implant en etkili çözümlerden birini sunar. Bu işlemde ilk aşama doğal diş kökü yerine titanyum yapıya sahip metal kökün yerleştirilmesidir. Ardından implant için hazırlanan diş bu metal kök üzerine yerleştirilir. İmplant protezler estetik açıdan gözle görülür sonuçlar sunarken, bu işlemde hastanın çene kemiğinin belirlenen sağlık ölçütlerini karşılaması gerekir.

 

Çene-Yüz Protezleri
Çene ve yüz bölgesindeki eksiklik ve kusurları tamamlamak için uygulanan çene-yüz protezleri, hastalık, kaza ya da doğuştan gelen faktörlere bağlı durumlarda hasta memnuniyeti ve estetiğini sağlamaya odaklanır. Bu protezlerde amaç, kişinin fiziki görünümünü etkileyen deformasyonları ortadan kaldırmak ve bu eksikliklere bağlı konuşma ve çiğneme bozukluklarını düzeltmektir. Bu sayede hastaların yaşam kalitesi artmakta ve daha sağlıklı bir ağız-yüz ve çene simetrisi elde edilmektedir.

Diş Protezleri Nasıl Yapılır?
Her hasta farklı bir ağız yapısı ve diş kaybı öyküsüne sahip olduğundan, yapılacak protezler de kişiye özgü şekillerde olmaktadır. Diş protezlerinin yapımı için öncelikle diş hekimi, diş ve ağız boşluğuna dair kapsamlı bir röntgen aldıktan sonra hazırlanan kalıp ile ağız içi ve diş ölçüleri belirlenir. Kalıp ile alınan ölçüler diş laboratuvarına gönderilerek porselen, kompozit reçine, akrilik ve zirkonyum gibi çeşitli malzemelerden hangisi belirlenmişse o malzeme kullanılarak hazırlanır.

Diş protezinin yapımı tamamlandıktan sonra, yerleştirme prosedürü hangi diş protezinin uygulandığına bağlıdır. Protez tedavisi sonrasında ise protezlerin ağza tam ve rahat oturduğundan emin olmak için kontrol süreci de oldukça önemlidir.

blog

Hollywood Gülüşü / Hollywood Smile Nedir?

Mükemmel bir gülüşe sahip olmak isteyenlerin tercihi olan Hollywood smile, sağlıklı dişler ve simetrik dudaklara karşılık görülüyor.

devamını oku
Ağız Kokusu Nasıl Giderilir ?

Ağız hijyeninin doğru şekilde sağlanmadığı durumlarda, ağız kokusu ile karşı karşıya kalınabilir.

devamını oku
Doğru Diş Fırçalama Nasıl Yapılır ?

Diş sağlığını korumanın en etkili yolu, dişlerin doğru şekilde fırçalanmasıdır.

devamını oku
İmplant Tedavisi Nedir?

Hastaların farklı nedenlerden ötürü kaybettiği dişlerin yerine yeni dişlerin oluşturulması, diş implantıdır.

devamını oku

iletişim

Soru, görüş ve öneri istekleriniz için aşağıdaki iletişim kanallarımızdan iletişime geçebilirsiniz.

adres

İsmet İnönü 1.Cad. No:102D TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR

haritada göster
iletişim formu